Kościół św. Anny w Krakowie

Kościół św. Anny stał niegdyś pośrodku dzielnicy żydowskiej, która w średniowieczu mieściła się na zachód od Rynku Głównego. Zniszczony w czasie zajść antyżydowskich, lecz wkrótce odbudowany. Pod koniec XVII wieku profesorowie Akademii Krakowskiej podjęli decyzję o budowie nowej świątyni odpowiadającej swym wyglądem gustom i wymogom epoki baroku. Projekt kościoła wzorowanego na rzymskim S. Andrea della Valle wykonał architekt holenderskiego pochodzenie Tylman z Gameren.
Z założenia fasada powinna być oglądana w skrócie perspektywicznym patrząc od strony Rynku Głównego. Poprzedzona okazałymi schodami i ujęta dwiema wieżami o późnobarokowych hełmach stanowi wstęp do zachwycającego wnętrza. Sama świątynia to bazylika z nawami bocznymi tworzącymi ciąg kaplic, z transeptem i okazałą kopułą na jego skrzyżowaniu z nawą główną. Jednakże o niesamowitej malowniczości jej wnętrza stanowią dekoracje stiukowe i malarskie. Tą pierwszą wykonał Baltazar Fontana a autorem drugiej jest Karol Dankwart (z wyjątkiem kopuły, która jest dziełem Carlo i Innocenti Monti). Całość tworzy zwarty cykl ideowy nawiązujący do idei apokaliptycznej Jerozolimy Niebieskiej, owej Janowej wizji życia wiecznego.
W ołtarzu głównym mieści się obraz św. Anny Samotrzeciej pędzla Jerzego Eleutera Szymanowicza Siemiginowskiego. Interesującą ambonę (z „wspinającym się” nań aniołem) wykonał Antoni Frączkiewicz. W prawej części transeptu znajduje się konfesja św. Jana Kantego – patrona UJ. Ołtarz otaczają cztery spiralnie skręcone kolumny zwieńczone figurami czterech świętych Janów. Obok umieszczono zdobyte pod Wiedniem buńczuki tureckie. Tuż obok znajduje się pomnik Mikołaja Kopernika – najznamienitszego ucznia UJ. Ciekawe, że został on odsłonięty już po uchyleniu prze Stolicę Apostolska klątwy, którą obłożono teorie i dzieła Kopernika, ale jeszcze przed zdjęciem jego ksiąg z kościelnego indeksu.

One thought on “Kościół św. Anny w Krakowie”

  1. Szkoda, że brak informacji o tablicach kommemoratywnych, jakie są w tym kościele oraz ich projektantach i wykonawcach. Wśród nich jest pierwsza tablica upamiętniająca J. Słowackiego, jaka ufundowała matka według projektu Wojciecha Stattlera..

Leave a Reply

Your email address will not be published.